Politika kvalitete

Smještaj

Odaberite

Check-in & Check-out

Odaberite

Broj gostiju

2 + 0

Politika kvalitete

Maslinica d.o.o. predstavlja hotelsku kompaniju na području Republike Hrvatske na kojem posluje dulje od 20 godina. Od samih početaka poslovanja Maslinica je u potpunosti integrirana u lokalnu zajednicu i doprinosi dobrobiti iste. U namjeri ostvarenja planiranih ciljeva ulažemo veliki entuzijazam te sva potrebna financijska sredstva. Kroz svoja ulaganja razvijamo sustav upravljanja kvalitetom koji čini temelj povećanja kvalitete i imidža. Razvijamo prepoznatljiv brend koji se temelji na tradicionalnoj lokalnoj gostoljubivosti, stručnom znanju svih naših zaposlenika te globalno prihvaćenih uzanci i standarda turističke djelatnosti. Visoka razina kvalitete sustava čini osnovu uspješnog poslovanja i razvoja Društva u budućnosti te čini temelj postizanja zadovoljstva svih naših gostiju, zaposlenika, poslovnih partnera i društvene zajednice. Pratimo iskustva drugih sličnih subjekata iz okruženja te dajemo poseban značaj stalnom usavršavanju i edukaciji naših zaposlenika koji čine temelj našeg Društva.

Našim gostima želimo pružiti izvrsnu uslugu i nezaboravno iskustvo boravka u našim objektima. Naš je cilj kontinuirano poboljšanje kroz stalna ulaganja u infrastrukturu i uslugu korištenjem suvremenih sredstava komunikacije i promocije, osoblja sa stručnim znanjem i iskustvom orijentiranim na besprijekoran rad, poštivanje higijenskih i sigurnosnih pravila te brzu i ljubaznu uslugu za potpuno zadovoljstvo naših gostiju.

Redovito postavljamo ambiciozne, mjerljive i ostvarljive ciljeve kvalitete kako bi doprinijeli neprekidnom poboljšanju zadovoljstva gostiju i učinkovitosti poslovnih procesa.

Kvaliteta naših usluga je naša trajna obveza. Stoga naš sustav upravljanja kvalitetom održavamo tako da osigurava bezuvjetnu usklađenost s primjenjivim zakonskim propisima i zahtjevima gostiju. U tom cilju, neprekidno radimo na izobrazbi naših zaposlenika na svim razinama te jačanju svijesti o važnosti kvalitete.

Unaprjeđujemo sve aspekte našeg poslovanja postavljajući visoke standarde. Njegujemo poticajnu radnu okolinu temeljenu na povjerenju, timskom radu, s jasno definiranim odgovornostima. Osiguravamo otvorenu komunikaciju s djelatnicima i gostima. Osobni razvoj zaposlenika, neprekidno usavršavanje i razvoj pojedinca, internih procesa i kolektiva, jesu temelji na kojima gradimo svoju budućnost. Jedino motivirani i zadovoljni zaposlenici, njihovo znanje i iskustvo te njihov odgovoran odnos prema poslu mogu pružiti najviše i dati najbolje rezultate.

Poštivanje i provođenje svih zakonskih i ostalih zahtjeva koji se odnose na cjelokupno poslovanje, kao i poštovanje pravnih normi i etičkih principa poštujući sve zahtjeve postavljene od zainteresiranih strana predstavlja jedan od temelja našeg poslovanja.

Uspjeh našeg poslovanja ovisi o zadovoljstvu naših gostiju stoga je naš primarni zadatak udovoljiti zahtjevima i potrebama gostiju i nadmašiti njihova očekivanja. Samo uz zadovoljnog gosta možemo zadržati stečenu prepoznatljivost i imidž Društva te se trajno poboljšavati.

Svibanj, 2022.

Uprava Društva

Maslinica d.o.o. Rabac