GDPR

Smještaj

Odaberite

Check-in & Check-out

Odaberite

Broj gostiju

2 + 0

POLITIKA PRIVATNOSTI - MASLINICA HOTELS & RESORT

OVA POLITIKA JE NAMIJENJENA KAKO BI VAS OBAVIJESTILI O NAČINU NA KOJI OSIGURAVAMO ZAKONITO PRIKUPLJANJE, OBRADU I POHRANU VAŠIH OSOBNIH PODATAKA TE PRIVATNOST I POVJERLJIVOST SVIH PODATAKA PRIKUPLJENIH PUTEM OVE WEB STRANICE, PROFILA NA DRUŠTVENIM MREŽAMA I PUTEM E-MAILA.

INFORMACIJE O VODITELJU OBRADE

MASLINICA društvo s ograničenom odgovornošću za ugostiteljstvo, turizam i trgovinu

Sjedište: Maslinica 1-3, Rabac (grad Labin)

Kontakt: +385(0) 52 884 150

Službenik za zaštitu podataka (DPO) kontakt: dpo@maslinica-rabac.com

INFORMACIJE O OBRADI OSOBNIH PODATAKA

Informacije o obradi osobnih podataka putem ove web stranice, profila društvenih mreža i legitimnih interesa ovog voditelja obrade.

Putem ove web stranice prikupljamo osobne podatke radi vršenja on-line rezervacije, odgovaranja na postavljen upit i radi dostave otvorene ponude za zapošljavanje.

Podatke koje ne prikupljamo putem ove web stranice, ali pružamo obavijest o njihovoj obradi jer smatramo da su prikladan način za informiranje naših korisnika, jesu informacije o osobnim podacima koje prikupljamo i obrađujemo putem profila ili stranica kojima upravljamo na društvenim mrežama.

Pružamo obavijest o obradi osobnih podataka koje prikupljamo putem ove web stranice i drugih izvora prikupljanja čiju obradu temeljimo na našem legitimnom interesu kako bi korisnici čije osobne podatke obrađujemo na navedenoj osnovi uvijek imali dostupne informacije o obradi i načinu ostvarivanja zajamčenih prava.

PODACI KOJI SE PRIKUPLJAJU PUTEM „ON-LINE REZERVACIJE“

Podaci koji se prikupljaju: Ime i prezime, država, e-mail, mob./tel., datum dolaska i datum odlaska.

Način prikupljanja podataka: putem obrasca „On-line rezervacija“ na početnoj stranici ovog web mjesta. Koristi se sigurni getaway rezervacijski sustav. Za prijenos podataka koristimo "Thawte" certifikat i SSL tehnologiju sa 128-bitnom enkripcijom.

Svrha prikupljanja podataka: kako bi izvršili rezervaciju boravka u našim jedinicama

Zakonitost obrade: podaci se prikupljaju radi pružanja usluge rezervacije smještaja - zakonitost obrade čl. 6. st. 1 točka (b) GDPR

Obveza pružanja podataka: podaci koji se zahtijevaju u predmetnom obrascu kao obavezni podaci označeni zvjezdicom nužni su za izvršenje naše usluge te u slučaju ne pružanja istih nismo u mogućnosti izvršiti traženu uslugu (rezervaciju).

Obrada podataka u druge svrhe: e-mail korisnika, osim za rezervaciju smještaja, koristi se i u svrhu legitimnog interesa voditelja obrade kako bi ga periodički informirao o novim uslugama i posebnim pogodnostima u skladu s izvršenom rezervacijom. Korisnik može ograničiti ili u potpunosti zabraniti takvu daljnju obradu.

Rok pohrane: podaci se pohranjuju u rezervacijskom sustavu društva i pohranjuju se za cijelo vrijeme boravka u našim smještajnim jedinicama. Nakon izvršene odjave, podaci se iz rezervacijskog sustava brišu u roku tri godine u slučaju da nije izvršena ponovna rezervacija objekta unutar tog razdoblja.

Brisanje podataka: može se zatražiti brisanje osobnih podataka iz rezervacijskog sustava prije isteka roka od tri godine od posljednje rezervacije smještaja ali ne prije od proteka tri mjeseca nakon izvršene rezervacije.

PODACI KOJI SE PRIKUPLJAJU PUTEM „KONTAKT FORME“

Podaci koji se prikupljaju: ime, prezime i e- mail adresa

Način prikupljanja: dostava podataka putem kontakt obrasca „kontaktirajte nas“

Svrha prikupljanja podataka: odgovaranje na postavljeni upit ili zahtjev

Zakonitost obrade: podaci se prikupljaju radi pružanja usluge ili kako bi se poduzele prethodne radnje radi pružanja usluge - zakonitost obrade čl. 6. st. 1 točka (b) GDPR

Obveza pružanja podataka: podaci koji se zahtijevaju u predmetnom obrascu kao obavezni podaci označeni zvjezdicom nužni su za izvršenje naše usluge odnosno odgovora na postavljeni upit.

Obrada podataka u druge svrhe: tako prikupljeni podaci koristi se i u svrhu legitimnog interesa voditelja obrade kako bi se korisnika periodički informirao o novim uslugama i posebnim pogodnostima u skladu s izvršenim upitom. Korisnik može ograničiti ili u potpunosti zabraniti takvu daljnju obradu osobnih podataka.

Rok pohrane: Podaci se pohranjuju na rok od tri godine.

Brisanje podataka: može se zatražiti brisanje osobnih podataka prikupljenih putem kontakt forme nakon proteka trideset dana od dana postavljanja upita. Takav rok je određen temeljem internih pravila voditelja obrade za osiguranje poslovnih procesa.

PODACI KOJI SE PRIKUPLJAJU PUTEM „UPITNIKA ZA ZAPOSLENJE“

Podaci koji se prikupljaju: ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa, e-mail, mobitel/telefon, srednja škola, viša škola, fakultet, dodatno obrazovanje, poznavanje stranih jezika, radno iskustvo, željeno radno mjesto, kada bi osoba mogla otpočeti s radom.

Način prikupljanja: dostava osobnih podataka putem ispunjavanja upitnika

Svrha prikupljanja podataka: razmatranje mogućeg zaposlenja

Zakonitost obrade: podaci se prikupljaju na zahtjev ispitanika u svrhu razmatranja mogućeg zaposlenja - zakonitost obrade čl. 6. st. 1 točka (b) GDPR

Obveza pružanja podataka: podaci koji se zahtijevaju u obrascu kao obavezni podaci označeni su zvjezdicom i nužni su za razmatranje zamolbe.

Kategorija primatelja: podaci prikupljeni putem upitnika ne prosljeđuju se trećim osobama

Obrada podataka u druge svrhe: podaci se ne obrađuju u niti koju drugu svrhu.

Rok pohrane: Podaci se pohranjuju na rok od godinu dana. U tom roku moguće je ispitanika kontaktirati i pozvati na razgovor u slučaju da se ukaže potreba za takvim profilom radnika i iskazanim željenim poslom.

Brisanje podataka: može se zatražiti brisanje osobnih podataka prikupljenih putem upitnika.

MREŽNI IDENTIFIKATOR

Prikupljanje podataka putem kolačića koji se koriste na ovoj web stranici detaljno je opisano u našoj Politici kolačića te molimo da je pročitate.

PODACI KOJI SE PRIKUPLJAJU PUTEM DRUŠTVENIH MREŽA

Osobne podatke putem društvenih mreža prikupljamo samo onda kada nam ih korisnik sam dostavi radi postavljanja upita ili komentiranja te ih obrađujemo u skladu s pravilima te društvene mreže.

Tako prikupljene osobne podatke ne koristimo u niti koju drugu svrhu i ne prosljeđujemo ih trećim osobama.

Međutim, svaki korisnik društvene mreže treba biti upoznat s pravilima korištenja društvene mreže i obrade osobnih podataka od strane iste te stoga molimo da prije pružanja bilo kojih osobnih podataka ovom voditelju obrade putem profila/stranica koje vodi na društvenim mrežama, da se detaljno upoznate s takvim pravilima, odgovornostima i mogućim rizicima.

Društvo ima slijedeće stranice/profile na društvenim mrežama:

Facebook:

@MaslinicaHotelsResort@olivacampandresidence

Instagram:

https://www.instagram.com/maslinicahotelsresort/https://www.instagram.com/olivacampandresidence/

Zakonitost obrade: pružanja usluge/odgovor na upit ili komentar – članak 6. stavak 1 točka (b) GDPR

Obrada podataka: podaci se obrađuju samo u svrhu interakcije na društvenoj mreži i u skladu s pravilima društvene mreže na kojoj se vrši interakcija.

Obrada podataka u druge svrhe: podaci se ne koriste u svrhe različite od svrhe prikupljanja.

Pohrana podataka: podaci se ne pohranjuju u sustavima ovog voditelja obrade.

Brisanje podataka: prikupljeni podaci ostaju na platformi društvene mreže i brišu se u skladu s pravilima iste osim kada nam osobne podatke dostavite putem poruka. U tom slučaju možete tražiti brisanje istih.

LEGITIMNI INTRESI

Voditelj obrade može provoditi obrade osobnih podataka radi svojih legitimnih interesa osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, osobito ako je ispitanik dijete. Ovaj voditelj obrade proveo je opsežnu analizu opravdanosti svakog utvrđenog legitimnog interesa, procjenu učinka na zaštitu podataka za svaki pojedinačni legitimni interes o čemu vodi kontrolni dokument. Navedeno se redovito provjerava i ažurira i vodi evidencija.

Obrade koje se temelje na legitimnom interesu ovog voditelja obrade javno su dostupne putem ove web stranice gdje se obavještava i o svakoj promjeni ili izmjeni utvrđenog legitimnog interesa. U slučaju da promjena ili izmjena može biti od većeg utjecaja na ispitanika, o takvoj promjeni ili izmjeni informirat će se ispitanika direktno ako je to moguće ili na drugi, prihvatljivi način.

Slijedom navedenog a u skladu s člankom 6. stavak 1 točka (f) GDPR provodimo slijedeće obrade temeljem utvrđenih legitimnih interesa:

VIDEONADZOR

Podaci koji se prikupljaju: videozapis

Svrha: zaštita ljudi i imovine u skladu s člankom 25. Zakona o provedbi opće uredbe

Opis: Provodimo videonadzor radi sigurnosti gosta i njegove imovine te radi zaštite imovine voditelja obrade. Mjesta prije ulaska u perimetar snimanja označena su propisanom oznakom sa potrebnim informacijama. Prije provođenja vidoenadozora provedena je Procjena učinka na zaštitu podataka sukladno Odluci o o uspostavi i javnoj objavi popisa vrsta postupaka obrade koje podliježu zahtjevu za procjenu učinka na zaštitu podataka RH regulatornog tijela, odnosno AZOPa. Videonadzor se provodi u skladu s Politikom provođenja videonadzora Maslinica d.o.o. osiguravajući najviši mogući stupanj zaštite osobnih podataka u skladu s mogućnostima ovog društva. Politika videonadzora dostupna je na recepciji.

Rok pohrane: snimke se pohranjuju na rok od 3 mjeseca osim onda kada su iste potrebne radi ostvarivanja pravnih zahtjeva.

Obrada podataka u druge svrhe: podaci se ne obrađuju u druge svrhe osim u slučaju ostvarivanja pravnih zahtjeva.

Kategorije primatelja podataka: podaci se ne prosljeđuju trećima osim u slučaju ostvarivanja pravnih zahtjeva ili na traženje nadležnog državnog tijela.

Prigovor na obradu: može se uložiti prigovor na obradu osobnih podataka prikupljenih putem videonadzora službeniku za zaštitu podataka. Prigovor ne utječe na prekid takve obrade osim kada se dokaže da interesi ispitanika bitno nadilaze utvrđeni legitimni interes voditelja obrade.

Brisanje podataka: može se zatražiti brisanje osobnih podataka prikupljenih putem videonadzora. Pravo se može ostvariti kontaktiranjem službenika za zaštitu podataka.

MARKETING - NEWSLETTER

Podaci koji se prikupljaju: e-mail adresa

Način prikupljanja: obrazac „kontakt forma“ na ovoj web stranici, obrazac rezervacije smještaja putem ove web stranice, prijava na Spotty WI-FI u smještajnom objektu, dostava upita na e-mail ovog voditelja obrade

Svrha: informiranje o uslugama i posebnim pogodnostima voditelja obrade u svrhu marketinga

Opis obrade: slanje newslettera na prikupljenu e-mail adresu

Rok pohrane e-mail adrese: tri godine od posljednjeg kontakta

Obrada podataka u druge svrhe: e-mail adresa se ne obrađuje u druge svrhe različite od svrhe prikupljanja

Kategorije primatelja podataka: podaci se ne prosljeđuju trećima

Prigovor na obradu: može se uložiti prigovor na obradu osobnih podataka u svrhu marketinga i djelomično ili u cijelosti zabraniti daljnja obrada tj. Dostava newslettera.

Brisanje podataka: može se zatražiti brisanje e-maila na koji se vrši dostava newslettera. Pravo se može ostvariti kontaktiranjem službenika za zaštitu podataka.

KATEGORIJE PRIMATELJA OSOBNIH PODATAKA

Podatke prikupljene u svrhu rezervacije usluge, kontaktiranja u vezi upita ili informacije dobivene putem e-maila ne prosljeđujemo drugim primateljima.

Obvezujemo se na povjerljivost i čuvanje vaših osobnih podataka i nećemo ih priopćavati odnosno učiniti dostupnima trećim osobama bez vašeg posebnog odobrenja osim u slučajevima propisanim Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka ili kada isto nalaže druga zakonska regulativa. U takvom slučaju osobne podatke prosljeđujemo samo trećim osobama koje pružaju razumna jamstva te su poduzele odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi se osigurala i zaštita Vaših prava uključujući i informiranost o tome.

SIGURNOST OBRADE OSOBNIH PODATAKA

U svrhu zaštite osobnih podataka uveli smo odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere koje osiguravaju razinu sigurnosti koja odgovara rizicima koje predstavlja obrada podataka i prirodi osobnih podataka koji se štite, imajući na umu karakteristike i troškove njihovog uvođenja. Nakon procjene rizika poduzeli smo sve primjerene mjere kako bi se osobni podaci zaštitili od slučajnog ili nezakonitog uništenja ili slučajnog gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa, osobito u slučajevima gdje obrada uključuje prijenos osobnih podataka putem mreže, te od svih drugih nezakonitih oblika obrade. Društvo ima utvrđene jasne politike i procedure postupanja kako bi u svakom trenutku mogli dokazati pouzdanost svih podataka koje prikupljamo i obrađujemo.

Implementirane organizacijske i tehničke mjere zaštite dostupne su u Pravilima privatnosti na recepciji.

VAŠA PRAVA U SVEZI OSOBNIH PODATAKA

PRAVO NA PRISTUP

U svakom trenutku možete od nas zatražiti potvrdu obrađuju li se vaši osobni podaci. Onda kada se osobni podaci obrađuju tada imate pravo zatražiti pristup tim podacima i informacije o obradi.

PRAVO NA ISPRAVAK

Imate pravo od nas bez odgađanja ishoditi ispravak netočnih i dopunu nepotpunih osobnih podataka.

PRAVO NA BRISANJE

Imate pravo postaviti zahtjev za brisanje svojih osobnih podataka prije utvrđenih rokova izlučivanja istih. U tom slučaju podaci će biti izbrisani bez nepotrebnog odgađanja. Ukoliko postoje razlozi koji nas onemogućuju ili ograničavaju u udovoljavanju zahtjeva, o tome ćemo vas u najkraćem roku obavijestiti u odgovoru na zahtjev.

PRAVO NA OGRANIČENJE OBRADE

Imate pravo od nas zatražiti ograničenje obrade vaših osobnih podataka ako osporavate točnost tih podataka, (na razdoblje kojim nam se omogućuje provjera točnosti osobnih podataka), ako je obrada nezakonita pri čemu se protivite brisanju podataka, ako ste uložili prigovor na obradu vaših podataka te ako podaci nama više nisu potrebi i možemo ih izlučiti, ali su potrebni vama za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva te stoga želite da iste i dalje samo pohranjujemo.

PRAVO NA POVLAČENJE PRIVOLE

U SLUČAJU KADA PODATKE OBRAĐUJEMO NA TEMELJU VAŠE PRIVOLE, TADA ISTU PRIVOLU MOŽETE U SVAKOM TRENUTKU POVUĆI BEZ DA TO UTJEČE NA ZAKONITOST OBRADE KOJA SE TEMELJILA NA PRIVOLI.

ADMINISTRATIVNI TROŠAK

Vaša prava ostvaruju se bez naknade, a samo iznimno uz naplatu administrativnog troška. Obavijestit ćemo vas o administrativnom trošku u slučaju da su ispunjene pretpostavke za njegovu naplatu prije naplate.

OBAVIJEST O PROMJENAMA

Provodimo redovite provjere i dopune mjera zaštite osobnih podataka. Molimo vas da stoga s vremena na vrijeme provjerite sve izmjene ili ažuriranja naših pravila privatnosti.

INFORMACIJE O OSTVARIVANJU VAŠIH PRAVA

Možete u svakom trenutku dostaviti zahtjev za pristup osobnim podacima, pritužbu i na temelju Vaše posebne situacije uložiti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka koju provodimo. Pregledat ćemo i procijeniti pritužbu te Vas možemo kontaktirati za dodatne informacije ako je to potrebno.

Kako bi mogli odgovoriti na zahtjev potrebno je dostaviti podatke za valjanu identifikaciju. Nakon utvrđene identifikacije, odgovoriti ćemo u najkraćem mogućem roku do 30 dana. U određenim situacijama moguće je da ćemo morati produžiti rok ali ne više od 60 dana i u tom slučaju o tome ćemo prethodno pisanim putem obavijestiti o produženju roka i razlozima njegova produženja.

Odgovor dostavljamo elektroničkim putem (e-mail) osim ako nije izričito zatražena dostava putem pošte ili na drugi način.

Svoje zahtjeve možete uputiti službeniku za zaštitu podataka kojem se možete obratiti za sva pitanja u vezi s obradom i zaštitom osobnih podataka na e-mail: dpo@maslinica- rabac.com

U slučaju da smatrate kako je došlo do povrede vaših prava možete uputiti prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136 , Zagreb.

POSLJEDNJE DOPUNE I IZMJENE

Politike privatnosti redovito preispitujemo i provjeravamo odražavaju li način na koji Društvo obrađuje osobne podatke.

Posljednje ažuriranje:

- ožu. 2021. godine

Dopuna o novim podacima koji se prikupljaju putem web stranice radi dostave zahtjeva (otvorene zamolbe) za zapošljavanje kod ovog voditelja obrade. Nema promjena vezanih za ostvarivanje prava ispitanika.

- svib. 2020. godine

Nema promjena vezanih za prikupljanje i ostvarivanje prava ispitanika.

- kol. 2019. godine

Nema promjena vezanih za ostvarivanje prava ispitanika.

Ova web-stranica koristi kolačiće. Kolačiće koristimo kako bismo održali našu web stranicu pouzdanom i sigurnom za korištenje. Nužni kolačići uvijek su aktivni kako bi naša web stranica ispravno funkcionirala. Uz Vaše dopuštenje koristiti ćemo neobavezne kolačiće kako bi Vam pružali značajke društvenih mreža, prikazivali personalizirane sadržaje i oglase, te kako bi analizirali način korištenja naše web stranice. Molimo uzmite u obzir da ako izaberete odbiti određene kategorije kolačića, neki dijelovi naše web stranice možda neće raditi ispravno.

Maslinica Rabac kontinuirano traži nove načine za poboljšanje korištenja i funkcionalnosti ove web stranice, kao i za bolje razumijevanje načina na koji se web stranicu koristiti.

Kolačići su male tekstualne datoteke kojima se koriste internetske stranice kako bi unaprijedile korisničko iskustvo. Zakon dopušta spremanje kolačića na vaš uređaj ako je izričito potreban za rad stranice. Za sve ostale vrste kolačića potrebno nam je vaše dopuštenje.

Ova web stranica koristi različite vrste kolačića. Neke kolačiće postavljaju usluge trećih strana koje se prikazuju na našim stranicama.

U bilo kojem trenutku možete promijeniti ili povući vaš pristanak za korištenje određenih kategorija kolačića.

Kada nas kontaktirate vezano za vaš pristanak obavezno navedite svoj ID broj i datum Pristanka.

Postavke kolačića možete konfigurirati slijedeći upute u nastavku:

Microsoft Internet Explorer

Google Chrome

Apple Safari

Mozilla Firefox

U svakom slučaju, postoji dodatak za preglednik za isključivanje usluge Google Analytics.

Za dodatne informacije o posjetite Pravila privatnosti te Politiku o kolačićima.

Vaš pristanak odnosi se na sljedeće domene: maslinica-rabac.com

Vaše trenutno stanje: Dopusti sve.

Vaš ID broj Pristanka: avij4vb3YZa4LcQnLcHXzJ+aYuaRjXnyHlBt92vEbd3dvJb/pBzIqA==Datum davanja pristanka: petak, 15. srpnja 2022. u 09:53:59 CEST

Promijenite svoj pristanak | Povući suglasnost

Izjavu o kolačićima je ažurirao Cookiebot dana 10/25/22 :


Nužni (4)

Kolačići potrebni kako bi web stranica optimalno funkcionirala i ne mogu se isključiti Možete postaviti svoj preglednik da blokira ove kolačiće, međutim, neki dijelovi web stranice tada neće raditi. Ovi kolačići ne prikupljaju i ne pohranjuju nikakve osobne podatke.

NazivDavatelj uslugaSvrhaIstičeVrsta
CookieConsentCookiebotPohranjuje stanje pristanka korisnikovih kolačića za trenutnu domenu.1 godinaHTTP Cookie
rc::aGoogleOvaj se kolačić koristi za razlikovanje ljudi i botova. To je korisno za web mjesto kako bi se izrađivala valjana izvješća o korištenju web mjesta.PersistentHTML Local Storage
rc::cGoogleOvaj se kolačić koristi za razlikovanje ljudi i botova.SessionHTML Local Storage
test_cookieGoogleUsed to check if the user's browser supports cookies.1 danHTTP Cookie


Funkcionalni (1)

Kolačići koji omogućuju web stranici pružanje poboljšane funkcionalnosti i personalizaciju korisničkog iskustva, npr. pamte vaš željeni jezik ili regiju u kojoj se nalazite. Funkcionalne kolačiće možemo postaviti mi ili pružatelji usluga trećih strana čije smo usluge dodali na naše stranice. Ako ne omogućite ove kolačiće, neke ili sve funkcije spomenutih usluga možda neće pravilno funkcionirati.

NazivDavatelj uslugaSvrhaIstičeVrsta
i18n_redirectedmaslinica-rabac.comOdređuje željeni jezik posjetitelja. Omogućuje web mjestu da postavi željeni jezik nakon ponovnog ulaska posjetitelja.1 godinaHTTP Cookie


Analitički (4)

Ovi kolačići pomažu nam da znamo na koji način komunicirate s našom web stranicom, odnosno koje stranice su najviše i najmanje popularne. Analizom tih podataka nastojimo poboljšati rad naše web stranice. Svi podaci koje ovi kolačići prikupljaju su anonimni. Ukoliko onemogućite ove kolačiće nećemo znati kada ste posjetili našu web stranicu i nećemo moći pratiti njezinu funkcionalnost.

NazivDavatelj uslugaSvrhaIstičeVrsta
_gaGoogleRegistrira jedinstveni ID koji se koristi za generiranje statističkih podataka o tome kako posjetitelj koristi web stranicu.2 godineHTTP Cookie
_gatGoogleKoristi Google Analytics za smanjenje zahtjeva.1 danHTTP Cookie
_gidGoogleRegistrira jedinstveni ID koji se koristi za generiranje statističkih podataka o tome kako posjetitelj koristi web stranicu.1 danHTTP Cookie
collectGoogleKoristi se za slanje podataka Google Analyticsu o uređaju i ponašanju posjetitelja.SessionPixel Tracker


Marketinški (5)

Ove kolačiće mogu postaviti putem naše web stranice naši pažljivo odabrani i nadzirani marketinški partneri (treće strane). Naši partneri te kolačiće mogu koristiti za izradu portfelja Vaših interesa i za prikazivanje relevantnih oglasa na drugim web lokacijama. Ne pohranjuju izravno Vaše osobne podatke, ali se temelje na jedinstvenom identificiranju Vašeg preglednika i internetskog uređaja. Ako ne omogućite ove kolačiće iskusit ćete oglašavanje koje nije personalizirano.

NazivDavatelj uslugaSvrhaIstičeVrsta
_fbpMeta Platforms, Inc.Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers.3 mjeseciHTTP Cookie
_gcl_auGoogleUsed by Google AdSense for experimenting with advertisement efficiency across websites using their services.3 mjeseciHTTP Cookie
ads/ga-audiencesGoogleUsed by Google AdWords to re-engage visitors that are likely to convert to customers based on the visitor's online behaviour across websites.SessionPixel Tracker
pagead/landing [x2]GoogleCollects data on visitor behaviour from multiple websites, in order to present more relevant advertisement - This also allows the website to limit the number of times that they are shown the same advertisement.SessionPixel Tracker