Button RolloverButton Rollover

POLITIKA PRIVATNOSTI MASLINICA HOTELS & RESORT

OVA POLITIKA NAMIJENJENA KAKO BI VAS OBAVIJESTILI O NAČINU NA KOJI OSIGURAVAMO ZAKONITO PRIKUPLJANJE, OBRADU I POHRANU VAŠIH OSOBNIH PODATAKA TE PRIVATNOST I POVJERLJIVOST SVIH PODATAKA PRIKUPLJENIH PUTEM OVE WEB STRANICE, PROFILA NA DRUŠTVENIM MREŽAMA I PUTEM E-MAILA.

INFORMACIJE O VODITELJU OBRADE

MASLINICA društvo s ograničenom odgovornošću za ugostiteljstvo, turizam i trgovinu
Sjedište: Maslinica 1-3, Rabac (grad Labin)
Kontakt:
Službenik za zaštitu podataka (DPO) kontakt: dpo@maslinica-rabac.com

    Kako bi se osobni podaci obrađivali ispravno i uz odgovarajuću razinu zaštite podataka, usvojili smo sljedeća načela obrade podataka koja primjenjujemo u svakodnevnom radu:
  • -Osobni podaci obrađuju se zakonito, pošteno i transparentno.
  • -Osobni podaci prikupljaju se samo u posebne, izričite i zakonite svrhe te se dalje ne smiju obrađivati na način koji nije u skladu s tim svrhama.
  • -Osobni podaci moraju biti primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno u odnosu na svrhe u koje se obrađuju.
  • -Osobni podaci moraju biti točni i prema potrebi ažurni, a osobni podaci koji su netočni ili nepotpuni moraju biti ispravljeni ili izbrisani te njihova daljnja obrada obustavljena.
  • -Osobni podaci ne smiju se čuvati u obliku koji omogućuje identifikaciju ispitanika duže nego što je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci prikupljaju ili dodatno obrađuju.
  • -Osobni podaci moraju se obrađivati na način kojim se osigurava odgovarajuća razina sigurnosti osobnih podataka.
  • -Obvezujemo se obavijestiti o prikupljanju i obradi vaših osobnih podataka, osim ako postoji opravdan razlog da to ne učinimo.

INFORMACIJE O OBRADI OSOBNIH PODATAKA PUTEM OVE WEB STRANICE

NAČIN I SVRHA PRIKUPLJANJA PODATAKA

1. ON-LINE REZERVACIJA
Način prikupljanja podataka: putem obrazca „On-line rezervacija“ na početnoj stranici ovog web mjesta. Koristi se sigurni getaway rezervacijski sustav. Za prijenos podataka koristimo "Thawte" certifikat i SSL tehnologiju sa 128-bitnom enkripcijom.
Svrha prikupljanja podataka: kako bi izvršili rezervaciju boravka u našim jedinicama
Podaci koji su predmet obrade: Ime i prezime, država, e-mail, mob./tel., registarski broj vozila (kada je potrebno osigurati parkirno mjesto), datum dolaska i datum odlaska. Zakonitost obrade: podaci se prikupljaju radi pružanja usluge rezervacije smještaja - zakontost obrade čl. 6. st. 1 točka (b) GDPR
Obveza pružanja podataka: podaci koji se zahtijevaju u predmetnom obrascu kao obavezni podaci označeni zvijezdicom nužni su za izvršenje naše usluge te u slučaju ne pružanja istih nismo u mogućnosti izvršiti traženu rezervaciju.
Pohrana podataka: podaci se pohranjuju u rezervacijskom sustavu društva i pohranjuju se za cijelo virjeme boravka u našim smještajnim jedinicama. Nakon izvršene odjave, podaci se iz rezervacijskog sustava brišu u roku 30 dana.

2. „KONTAKTIRAJTE NAS“ OBRAZAC
Način prikupljanja: dostava podataka putem kontakt obrasca „kontaktirajte nas“
Svrha prikupljanja podataka: odgovaranje na Vaš postavljeni upit ili zahtjev
Podaci koji su predmet obrade: ime, prezime – opcijalno: nije obavezan podatak već ga možete dostaviti onda kada je iz Vašeg upita ili zahtjeva potrebno da nam je poznat; e-mail adresa radi dostave odgovora, kontakt telefon – opcijalno: onda kada želite da Vas putem telefona kontaktiramo, podaci koje sami navodite u poruci.
Zakonitost obrade: podaci se prikupljaju radi pružanja usluge ili kako bi se poduzele prethodne radnje radi pružanja usluge - zakonitost obrade čl. 6. st. 1 točka (b) GDPR
Obveza pružanja podataka: podaci koji se zahtijevaju u predmetnom obrascu kao obavezni podaci označeni zvijezdicom nužni su za izvršenje naše usluge odnosno odgovora na Vaš upit. Podaci koji nisu označeni kao obavezni odnosno zvijezdicom, nisu nužni podaci i u slučaju njihova ne pružanja isto ne utječe na pružanje naše usluge, odnosno odogvaranja na Vaš postavljen upit.
Pohrana podataka: Podaci se pohranjuju onoliko koliko je potrebno radi realizacije usluge te se brišu u roku 30 dana od izvršene usluge ili odgovora na upit nakon kojeg nije uslijedila daljnja realizacija usluge.

3. MREŽNI IDENTIFIKATOR
Prikupljanje podataka putem kolačića koji se koriste na ovoj web stranici detaljno je opisano u našoj Politici kolačića te molimo da je pročitate ovdje.

OBRADA U SVRHE RAZLIČITE OD SVRHE PRIKUPLJANJA

Kako bi se osigurao pravilan rad stranice, daljnja unaprjeđenja te radi poboljšanja Vaših iskustava u pregledavanju, stranica iz tog razloga na Vaše računalo pohranjuje malenu količinu informacija (kolačiće).

PRISTANAK NA POHRANJIVANJE KOLAČIĆA

Podatke prikupljene putem on-line rezervacije, obrasca za kontakt ili putem e-maila ne obrađujemo u druge svrhe osim one za koju su isti prikupljeni. Onda kada dođe do realizacije usluge smještaja u našim jedinicama tada obrađujemo podatake temeljem drugih osnova i o tome ćete biti informirati prilikom pružanja predmetne usluge.

PODACI PRIKUPLJENI PUTEM DRUŠTVENIH MREŽA

Društvo ima stranice/profile na slijedećim društvenim mrežama:

Facebook: @MaslinicaHotelsResort
Instagram: Maslinica Hotels and Resort #maslinicahotels

Osobne podatke koje prikupimo korištenjem profila na društvenim mrežama, koristimo samo u slučaju odgovaranja na upit ili odgovaranja na komentar.

Zakonitost obrade: pružanja usluge/odgovor na upit ili komentar – članak 6. stavak 1 točka (b) GDPR
Pohrana podataka: podaci se ne pohranjuju u sustavima ovog društva.

LEGITIMNI INTRESI

Voditelj obrade može provoditi obrade osobnih podataka i radi svojih legitimnih interesa osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, osobito ako je ispitanik dijete. Društvo Maslinica d.o.o. provelo je opsežnu analizu opravdanosti svakog utvrđenog legitimnog interesa, procjenu učinka na zaštitu podataka za svaki pojedinačni legitimni interes te za svaki donijelo kontrolni dokument. Navedeno se provjerava i ažurira jednom kvartalno o čemu se vodi evidencija i dokumentacija o izvršenoj reviziji.

Svaka obrada koja se temelji na legitimnom interesu ovog Društva javno je objavljena i dostupna putem ove web stranice gdje će i svaka promjena ili izmjene u postupanju biti bez odgađanja objavljena i stoga Vas molimo za češću provjeru ovih pravila privatnosti.

Slijedom navedenog a u skladu s člankom 6. stavak 1 točka (f) GDPR provodimo slijedeće obrade temeljem utvrđenih legitimnih interesa:1. VIDEONADZOR
Svrha: zaštita ljudi i imovine
Opis: Provodimo videonadzor radi Vaše sigurnosti i sigurnosti Vaše imovine i objekta društva. Mjesta prije ulaska u perimetar snimanja označena su propisanom oznakom sa potrebnim informacijama. Prije provođenja vidoenadozora provedena je Procjena učinka na zaštitu podataka sukladno Odluci o o uspostavi i javnoj objavi popisa vrsta postupaka obrade koje podliježu zahtjevu za procjenu učinka na zaštitu podataka RH regulatornog tijela, odnosno AZOP-a i . Videonadzor provodi se u skladu s Politikom provođenja videonadzora Maslinica d.o.o. osiguravajući najviši mogući stupanj zaštite osobnih podataka u skladu s mogućnostima ovog društva.
Pohrana podataka: snimke se pohranjuju na rok od 3 mjeseca osim onda kada su iste potrebne radi ostvarivanja pravnih zahtjeva.
Pravo prigovora: može se uložiti prigovor na takvu obradu podataka službeniku za zaštitu podataka, međutim prigovor ne utječe na prekid takve obrade osim onda kada se dokaže da interesi ispitanika bitno nadilaze legitimni interes voditelja obrade.

2. PRESLIKA OSOBNOG DOKUMENTA
Svrha: radi smanjenja vremena čekanja gosta prilikom unosa podataka u sustav eVisitor prilikom prijave.
Opis: česte su situacije da prilikom dolaska veće grupe gostiju isti moraju čekati određeno vrijeme kako bi se unijeli podaci koji su potrebni za prijavu gostiju u sustav eVisitor. Podaci koji se unose u predmetni sustav unose se temeljem zakonske obveze te je stoga obrada zakonita sukladno članku 6. stavak 1 točka (c) GDPR. Slijedom navedenog a onda kada gost to želi, odnosno kada želi izbjeći moguće čekanje na red radi prijave koja je zakonski obavezna, može dostaviti presliku osobnog dokumenta s podacima koji su potrebni za unos u navedeni sustav. Proveden je postupak utvrđivanja legitimnog interesa i kontrolni dokument.
Pohrana podataka: dostavljena preslika osobnog dokumenta izlučuje se (uništava) u roku 12 sati od prijave gosta u sustav eVisitor. U slučaju dostave preslike osobnog dokumenta i ne dolaska gosta ista se izlučuje (uništava) do kraja radnog dana kada je gost treba doći sukladno izvršenoj rezervaciji.
Pravo prigovora: može se uložiti prigovor službeniku za zaštitu podataka i tada se legitimni interes neće primjenjivati na tog ispitanika.

3. OBJAVA GRUPNIH FOTOGRAFIJA ILI VIDEOZAPISA NA DRUŠTVENIM MREŽAMA
Svrha: društveno promoviranje gosta i promocija društva
Opis: u vrijeme rapidnog rasta popularnosti društvenih mreža mnogi su željni fotografija i videozapisa s mjesta koja su posjetili s obzirom da isto utječe na popularnost u virtualnom svijetu i svijetu društvenih mreža. Kako bi svojim gostima omogućili što veću društvenu popularnost, možemo objaviti grupnu fotografiju ili video zapis s određenog događanja u organizaciji ovog Društva. Onda kada se objavljuje fotografija ili videozapis, osoba se ne izdvaja iz konteksta i uvijek je na fotografiji/video zapisu grupa od minimalno tri osobe te se niti jedan dio osobe ne zumira ili na drugi način ističe. Fotografije ili videozapisi koji se koriste u svrhu ovog legitimnog interesa ne mogu se koristiti u niti koju drugu svrhu (osim u slučaju zakonske obaveze) niti se mogu proslijediti bilo kojem drugom subjektu obrade bez prethodnog izričitog i pisanog pristanka ispitanika.
Ograničenje: ne vrši se objava fotografija ili videozapisa djece na naći na kojih ih je moguće identificirati.
Pohrana podataka: fotografija ili videozapis može se pohranjivati najduže do tri godine u sustavima Maslinica d.o.o. dok se na društvenim mrežama pohranjuje za cijelo vrijeme postojanja predmetnog profila/stranice društva.
Pravo prigovora: može se uložiti prigovor službeniku za zaštitu podataka i tada se legitimni interes neće primjenjivati na tog ispitanika. Onda kada je fotografija ili videozapis objavljen, po uloženom prigovoru isto će se bez odgađanja ukloniti.

KATEGORIJE PRIMATELJA OSOBNIH PODATAKA

Podatke prikupljene u svrhu rezervacije usluge, kontaktiranja u vezi Vašeg upita ili informacije dobivene putem e-maila ne prosljeđujemo drugim primateljima.

Obvezujemo se na povjerljivost i čuvanje vaših osobnih podataka i nećemo ih priopćavati odnosno učiniti dostupnima trećim osobama bez vašeg posebnog odobrenim u slučajevima propisanim Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka ili kada isto nalaže druga zakonska regulativa. U takvom slučaju osobne podatke prosljeđujemo samo trećim osobama koje pružaju razumna jamstva te su poduzele odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi se osigurala i zaštita Vaših prava uključujući i informiranost o tome.

SIGURNOST PODATAKA

U svrhu zaštite vaših osobnih podataka uveli smo odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere koje osiguravaju razinu sigurnosti koja odgovara rizicima koje predstavlja obrada podataka i prirodi osobnih podataka koji se štite, imajući na umu karakteristike i troškove njihovog uvođenja. Nakon procjene rizika poduzeli smo sve primjerene mjere kako bi se osobni podaci zaštitili od slučajnog ili nezakonitog uništenja ili slučajnog gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa, osobito u slučajevima gdje obrada uključuje prijenos osobnih podataka putem mreže, te od svih drugih nezakonitih oblika obrade. Društvo ima utvrđene jasne poltike i procedure postupanja kako bi u svakom trenutku mogli dokazati pouzdanost svih podataka koje prikupljamo i obrađujemo.

VAŠA PRAVA U SVEZI OSOBNIH PODATAKA

PRAVO NA PRISTUP
U svakom trenutku možete od nas zatražiti potvrdu obrađuju li se vaši osobni podaci, a ako se obrađuju, imate pravo zatražiti pristup tim podacima i informacije o obradi.

PRAVO NA ISPRAVAK
Imate pravo od nas bez odgađanja ishoditi ispravak netočnih i dopunu nepotpunih osobnih podataka.

PRAVO NA BRISANJE
Imate pravo postaviti zahtjev za brisanje svojih osobnih podataka prije utvrđenih rokova izlučivanja istih. U tom slučaju podaci će biti izbrisani bez nepotrebnog odgađanja. Ukoliko postoje razlozi koji nas onemogućuju ili ograničavaju u udovoljavanju zahtjeva, o tome ćemo vas u najkraćem roku obavijestiti u odgovoru na zahtjev.

PRAVO NA OGRANIČENJE OBRADE
Imate pravo od nas zatražiti ograničenje obrade vaših osobnih podataka ako osporavate točnost tih podataka, (na razdoblje kojim nam se omogućuje provjera točnosti osobnih podataka), ako je obrada nezakonita pri čemu se protivite brisanju podataka, ako ste uložili prigovor na obradu vaših podataka te ako podaci nama više nisu potrebi i možemo ih izlučiti, ali su potrebni vama za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva te stoga želite da iste i dalje samo pohranjujemo.

PRAVO NA POVLAČENJE PRIVOLE
U slučaju kada podatke obrađujemo na temelju vaše privole, tada istu privolu možete u svakom trenutku povući bez da to utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli.

ADMINISTRATIVNI TROŠAK
Vaša prava ostvaruju se bez naknade, a samo iznimno uz naplatu administrativnog troška. Obavijestit ćemo vas o administrativnom trošku u slučaju da su ispunjene pretpostavke za njegovu naplatu prije naplate.

OBAVIJEST O PROMJENAMA
Provodimo redovite provjere i dopune mjera zaštite osobnih podataka. Provjere se vrše najmanje jednom kvartalno. Molimo vas da stoga s vremena na vrijeme provjerite sve izmjene ili ažuriranja naših pravila privatnosti, koja će biti objavljena ovdje i pokazivat će ažurirani datum stupanja na snagu i datum i vrstu revizije.

INFORMACIJE O OSTVARIVANJU VAŠIH PRAVA

Ako imate pritužbe i prigovor u vezi s obradom osobnih podataka možete nam u svakom trenutku dostaviti pritužbu i na temelju vaše posebne situacije uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koju provodimo.Pregledat ćemo i procijeniti vašu pritužbu te vas možemo kontaktirati za dodatne informacije ako je to potrebno.
Na vaše postavljene zahtjeva za ostvarenje prava, prigovore te odgovore na ostale upite i tražene informacije dostavit će Vam vam u elektroničkom obliku (e-mail), osim ako u svome zahtjevu niste naveli e-mail adresu ili ste izričito zatražili dostavu putem pošte ili na drugi način.

Prilikom postavljanja zahtjeva, molimo da nam dostavite nužne podatke koji su nam potrebni za postupanje po vašem zahtjevu i za vašu identifikaciju. Po svakom postavljenom zahtjevu odgovoriti ćemo u najkraćem mogućem roku a najkasnije u roku od 30 dana. U određenim situacijama moguće je da ćemo morati produžiti rok ali ne više od 60 dana i u tom slučaju o tome ćemo Vas prethodno pisanim putem obavijestiti.

Društvo ima profesionalnog službenika za zaštitu podataka kojem se možete obratiti za sva pitanja u vezi obrade i zaštite osobnih podataka na e-mail: dpo@maslinica-rabac.com

U slučaju da smatrate kako je došlo do povrede vaših prava možete uputiti prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva ulica 14, Zagreb.

POSLJEDNJE DOPUNE I IZMJENE

Politike privatnosti redovito preispitujemo i provjeravamo odražavaju li način na koji Društvo obrađuje osobne podatke.

Aktualna verzija je uvijek dostupna na ovoj stranici, a ako dođe do važnijih promjena koje utječu na Vaša prava i slobode, o tome ćemo Vas izravno obavijestiti.